ANBI

Op 15 juni 2021 heeft de Belastingdienst ons een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status verleend.

Naam: Stichting Speelgoedbank Gorinchem

RSIN: 862376300

KVK:  82206708

Locatie Speelgoedbank Gorinchem:
Gasthuisstraat 34
4201 JP Gorinchem

Bezoekadres Stichting:
Van Lumeystraat 10
4205 SN Gorinchem

Postadres Stichting:
Westwagenstraat 34
4201 HJ Gorinchem

Doelstelling stichting
Het schenken van middelen aan minderjarigen van wie de ouders/verzorgers in een minima positie leven, alsmede het bewustmaken van de positie van minderjarigen van wie de ouders/verzorgers in een
minima positie leven bij buurtbewoners, instellingen en politiek.

Bestuur:
Coby Dekker (voorzitter)
Maarten Venhovens (penningmeester + secretaris)

Beloningsbeleid
Het bestuur, beleidsbepalers nog andere vrijwilligers ontvangen een beloning voor de werkzaamheden.

2021

Beleidsplan + begroting

Jaarverslag + jaarrekening

Jaarverslag + jaarrekening 2021

Jaarverslag Noodfonds 2021

2022

Beleidsplan + begroting

Beleidsplan + begroting 2022

Jaarverslag + jaarrekening

Jaarverslag + jaarrekening 2022

Jaarverslag noodfonds 2022

2023

Beleidsplan + begroting

Beleidsplan + begroting 2023

Jaarverslag + jaarrekening

2023 is nog een lopende jaar