ANBI

Op 15 juni 2021 heeft de Belastingdienst ons een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status verleend.

Naam: Stichting Speelgoedbank Gorinchem

RSIN: 862376300

KVK:  82206708

Locatie Speelgoedbank Gorinchem:
Gasthuisstraat 34
4201 JP Gorinchem

Bezoekadres Stichting:
Van Lumeystraat 10
4205 SN Gorinchem

Postadres Stichting:
Westwagenstraat 34
4201 HJ Gorinchem

Doelstelling stichting
Het schenken van middelen aan minderjarigen van wie de ouders/verzorgers in een minima positie leven, alsmede het bewustmaken van de positie van minderjarigen van wie de ouders/verzorgers in een
minima positie leven bij buurtbewoners, instellingen en politiek.

Bestuur:
Coby Dekker (voorzitter)
Maarten Venhovens (penningmeester + secretaris)

Beloningsbeleid
Het bestuur, beleidsbepalers nog andere vrijwilligers ontvangen een beloning voor de werkzaamheden.

Activiteitenverslag

Voor het oprichtingsjaar 2021 is nog geen activiteitenverslag

Financieel verantwoording

Voor het oprichtingsjaar 2021 is nog geen financieel verantwoording

Jaarverslag Noodfonds 2021

Beleidsplan 2021